Eruption of technology; disruption of our cultivation & business?

Op donderdag 10 oktober vond in het World Horti Center de Topsector T&U MeetUp plaats met als onderwerp: “Eruption of technology; disruption of our cultivation & business?”. Een 50-tal ondernemers uit de horti-tech, high-tech en teelt kwamen samen voor een inspirerende middag om samen met dagvoorzitter Harrij Schmeitz (Technology{}Pull), de sprekers Rob Trice (USA, Founder Better Food Ventures & The Mixing Bowl) en Ton Wallast (CFO Priva) en twee expertpanels de gewenste innovatiestrategie voor de Horticulture te bediscussiëren. Gearbox was voor deze middag uitgenodigd om in 1 van de 2 expertpanels deel te nemen.

Is het Nederlandse teeltsysteem geschikt, klaar, voor toepassing van meer technologie? De wereld van technologische innovatie in de tuinbouw is namelijk allang geen wereld meer waar de Nederlandse tuinbouw het alleen recht heeft. Steeds meer zien we innovaties komen door nieuwe toetreders in deze markt en/of door speerpunt ontwikkelingen in andere landen. De vraag is of dat slecht is maar ook wat dat betekend voor de Nederlandse Tuinbouw zowel vanuit perspectief van technologie als teelt & handel. Moeten we op die nieuwe kansen in spelen om op middellange termijn succesvol te blijven? En wat is de financiële impact in deze veranderende wereld, die steeds meer vraagt om ‘fast & roughly right’ in plaats van ‘precise & slow’. Waarin het dus meer gaat om business development en scenario planning en minder om budgettering en control.

Hoe we hier als Gearbox naar kijken?
1. Innoveren doe je samen, kwekers met ontwikkelaars van binnen & buiten de sector
2. Focus op kwaliteit en waarde, niet op kosten
3. Neem Vision als vertrekpunt en zie de robot als uitvoerder

Robotisering in de glastuinbouw is een hot item. Maar niet alle handelingen die we vandaag de dag nog met hand doen, kunnen al uitgevoerd worden met robots. Of de stap is (nog) te groot. Dat besef moet er zijn. Dat wil niet zeggen dat het werk niet geoptimaliseerd kan worden of dat dat we niet kunnen starten. Begin met data verzamelen (digitaliseren), wij maken hiervoor o.a. gebruik van Vision (camera’s). Deze data kunnen we dan gebruiken om de collega’s van de toekomst te trainen. De vraag die we ons hier steeds af moeten blijven vragen is of deze collega’s zich terug moeten verdienen ten opzichte van de huidige collega’s? Of doen ze meer?

Wil je hier meer over weten? Bel of mail ons! Wij bedanken Topsector T&U voor de uitnodiging en organisatie van deze MeetUp!