Bijzonder bezoek van Provincie Zuid-Holland voor Gearbox & Porta Nova!

De provincie Zuid-Holland heeft op 1 oktober met de gedeputeerde Willy de Zoete (Economie en mkb) en gedeputeerde Meindert Stolk een werkbezoek gebracht aan Porta Nova & Gearbox. De GearRover werd hierbij in de spotlights gezet en getest door het bezoek!

Uit het persbericht: ‘Dit systeem volgt de groei en ontwikkeling van bloemen van aanleg tot oogst en wijst oogstrijpe bloemen aan op basis van slimme technologie. Dit verhoogt de oogstkwaliteit en efficiëntie en biedt kwekers de mogelijkheid ook onervaren oogstpersoneel in te zetten. Dit project past in de digitaliseringsambitie van Greenport West-Holland.’

Gedeputeerde Stolk (Economie en Innovatie, Tuinbouw): “De tuinbouwsector is enorm innovatief, dat zien we ook hier bij Porta Nova. Dankzij goede samenwerking worden hier in Zuid-Holland innovaties ontwikkeld die de wereld over gaan. Het zorgt voor een sterke sector die belangrijk is voor onze economie en die een bijdrage levert aan grote vraagstukken als voedselvoorziening en vergroening. De kennis die we hier opdoen, helpt ook andere ondernemers, onderzoekers en sectoren weer verder. Daar zijn we trots op en dat ondersteunen we als provincie dan ook graag.”