Frestia | GearPerformer helpt ons kwaliteit en teeltproces te optimaliseren

Bij Frestia ligt het accent op smaak, innovatie en klantgericht denken. De kwekerij uit Honselersdijk is voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen om de kwaliteit van haar product te verbeteren en het teeltproces te optimaliseren. Gearbox vond in Frestia een launchingpartner voor de GearPerformer. Patrick Franken van Frestia ziet de Performer als het begin van een nieuwe start in innovatie en robotisering op het bedrijf.

Patrick Franken verwacht met de GearPerformer nog beter te anticiperen op (toekomstige) vraagstukken als arbeidsbesparing, kwaliteitsverbetering en klantspecifieke wensen. We willen vooruit kijken, zegt hij. De GearPerformer wordt ingezet in de kwaliteitsbeoordeling van snackpaprika’s. „Er gaan ruim 300 paprikaatjes per minuut over de band die uitgeselecteerd moeten worden op kwaliteit. De snackpaprika ging tot voor kort door de ogen van twee mensen. Met dit volume is het niet altijd mogelijk om alle producten die niet aan de kwaliteitsstandaarden voldoen er 100 procent uit te halen. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van personeel een steeds grotere uitdaging.”

Frestia was een van de eerste glastuinbouwbedrijven die de snackpaprika in Nederland op de markt zette. We willen trendsettend zijn, zegt Franken daarover. „We pionieren met nieuwe rassen en nieuwe eigenschappen om de kwaliteit te verbeteren. Smaak staat hoog in het vaandel, daar hoort kwaliteit ook bij. Je proeft met je ogen, uiterlijke kenmerken zijn relevant. Een consument steekt de snackpaprika direct in zijn mond. Het product moet aan alle gewenste kwaliteitseisen voldoen.”

“Ik zie de GearPerformer als het begin van een nieuwe start in innovatie en robotisering op het bedrijf”

Patrick Franken van Frestia

Alle puzzelstukjes op z’n plek

De vraag rees: wat kan robotisering voor de optimalisatie van de bedrijfsprocessen betekenen en wat kan ik ermee met het product, aldus de teler. „We zijn daarover met diverse partijen in gesprek gegaan, ook met partijen uit de industrie. Dan loop je tegen beperkingen aan, bijvoorbeeld omdat bepaalde innovaties nog niet toepasbaar zijn in ons bedrijf.” In de gesprekken met Gearbox vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. „We wilden in eerste instantie een volgende stap zetten in de verwerking van puntpaprika’s, maar omdat het snackpaprika proces na de kwaliteitsinspectie al geautomatiseerd is, bleek de GearPerformer in deze configuratie een logischere start.”

Frestia en Gearbox gingen samen om tafel om te bekijken hoe de nieuwe machine eruit moest gaan zien en aan welke eisen die moest voldoen. Het proces van conceptidee naar oplevering duurde zo’n anderhalf jaar. „We zijn begonnen met een Proof of Concept, waarin Gearbox heeft aangetoond dat de realisatie van de machine mogelijk was, om zo samen tot een ontwerp te komen. Wij hebben de praktijk in huis, wij weten wat de kwaliteitsissues zijn. En ik ben teler, ik word niet gehinderd door enige technische beperkingen. Dat helpt om met de technische mensen van Gearbox tot een richting te komen die werkbaar is.”

Door cameratechniek, slimme AI-software en robotica bij elkaar te brengen, is het apparaat in staat de kwaliteit van het product aan alle kanten te beoordelen en de paprika’s die niet aan de eisen voldoen eruit te vissen, aldus Franken. „We krijgen via een rapportagetool realtime inzicht in de kwaliteit van een partij. We zijn nu bezig om de machine nog beter in te regelen op kwaliteitseisen: hij wordt iedere dag slimmer en beter.”

 

Bron van nieuwe inzichten

Een waardevolle bijvangst is dat de GearPerformer enorm veel data genereert, waarmee Frestia de bedrijfsprocessen in de kas kan optimaliseren, aldus Franken. „Het apparaat geeft ons een bron van nieuwe inzichten van zaken die we voorheen niet zo expliciet in beeld hadden. We weten nu precies wat de eigenschappen van een partij zijn en hoeveel procent welke lengte heeft. Ook kunnen we de raseigenschappen beter monitoren. Die eigenschappen beoordelen we normaal gesproken met onze ogen. We hebben nu een hele dataset tot onze beschikking, zodat we op een andere manier naar dat ras kunnen kijken.”

Daarnaast kan Frestia nog meer op klantniveau sturen, niet alleen wat betreft kwaliteit, maar ook op  de wensen van de klant. „Stel, we sorteren de snackpaprika’s op een bepaalde maatvoering. Te kleine of te grote paprika’s worden er dan automatisch uitgehaald. Hiermee kunnen wij dan weer een nieuw segment in de markt zetten. We willen meer gaan differentiëren richting onze klanten toe. Ik verwacht dat dat nieuwe impact zal hebben.”

Nog meer data sturen in kas

Franken hoopt dat Frestia met de GearPerformer in de toekomst nog meer op data in de kas kan sturen. Bijvoorbeeld door met deze gegevens te traceren waarom een kwaliteitsissue is ontstaan en wat je daar in de teelt aan kan doen, legt hij uit. Ook ziet hij goede kansen om met de Gearbox software data te genereren die een link kunnen leggen tussen klimaatomstandigheden in de kas en rassenkeuze of kwaliteit van het product, zoals de invloed van temperatuur of hoeveelheid zonlicht in de kas op de lengte van de paprika. „Hoe meer gegevens we boven water krijgen, hoe meer we de teeltprocessen kunnen optimaliseren. Ik zie de GearPerformer als het begin van een nieuwe start in innovatie en robotisering op ons bedrijf.”

Lees verder over de GearPerformer op de productpagina.