The Greenery Growers ondernemers kijken samen met Gearbox in de toekomst

The Greenery Growers ondernemers op bezoek.

Artikel geschreven door: The Greenery

Gearbox is een high tech, datagedreven bedrijf voor de tuinbouw. “Onze klanten zijn bedrijven die verder kijken dan vandaag de dag en meegaan met ontwikkelingen in visiontechnieken, robotisering en kunstmatige intelligentie (AI)”, geeft Harm van Adrichem (Strategisch Business Developer Gearbox) aan.
Reden voor de jonge ondernemers van The Greenery Growers om Gearbox eind juni te bezoeken. “We zitten nogal achteraf”, waarschuwde Harm. Daar blijkt niets van gelogen als de jonge ondernemers naar de vestiging van Gearbox in Maasdijk rijden.

Snelle groei Gearbox

De jonge ondernemers worden welkom geheten door Simone Keijzer, één van de eigenaren van Gearbox. Het bedrijf is opgericht door Simone Keijzer en Johan Kreeft. Zij brengen hun kwaliteiten in robotica (Johan) en gebruikerservaring (Simone) samen in Gearbox. “We komen allebei uit het Westland en vroegen ons af: waarom zien we overal slimmigheidjes, maar komt dat niet terug in de Westlandse tuinbouw? Dat is de start van Gearbox. In 5 jaar tijd groeide Gearbox uit naar meer dan 30 medewerkers. “We zijn producten gaan ontwikkelen die breed inzetbaar zijn in de markt. We bedenken, ontwerpen en maken slimme producten die het dagelijkse werk vereenvoudigen, verbeteren of versnellen. Dat doen we met vision oplossingen, slimme software met AI en robotica.”

Beeldtechnologie als vertrekpunt

Bij alle producten die Gearbox ontwikkelt, is vision, oftewel beeldtechnologie, het vertrekpunt. “Het is de gemeenschappelijke factor die in elk product terugkomt. Eerst zorgen wij dat het product goed in beeld komt, om vervolgens een gewas- of kwaliteitsbeoordeling te geven met behulp van vision analyse met AI.”

100% controle van alle producten

Een van de producten van Gearbox is de geautomatiseerde zelflerende GearVision, waarmee je o.a. de kwaliteit beoordeelt. “GearVision levert een consistente kwaliteitskeuring op voor de kweker, maar met welk product je naar welke markt gaat moet de teler toch echt zelf beoordelen. De Engelse klanten zijn bijvoorbeeld veeleisender dan de Oost-Europeanen”, merkt een jonge teler op. “De machine heeft een objectieve meting, maar de strengheid, dus hoe erg je dat laat wegen, daar kan je in schuiven”, aldus Ab van Staalduinen (Sales Engineer Gearbox).

Slimme oogstassistent

Vanuit alle teelten komen vragen bij Gearbox terecht. “Zowel voor de snijbloemen als in de groenteteelt werken we aan oogstoplossingen”, geeft Simone aan. “Zo assisteert de GearRover medewerkers bij het beoordelen van de oogstrijpheid van sier- en groenten gewassen. Door camera’s op een oogstwagen te integreren, in combinatie met slimme software met machine learning, die op basis van de beelden de rijpheid kan bepalen. Uiteraard afhankelijk van de rijpheid die je als teler zelf hebt ingesteld. Met behulp van een laser worden de bloemen en vruchten die oogstrijp zijn aangewezen. Tegelijkertijd verzamelt de GearRover ook veel data over onder andere hoeveel bloemen per meter in elk rijpheidsstadia. Deze gedigitaliseerde gegevens geven inzicht in de teelt, kwaliteit en verwachtte oogst.”

Meerwaarde GearRover

De jonge ondernemers vragen zich af wat de terugverdientijd is van de GearRover. “In eerste instantie denkt een teler aan het besparen op arbeid en dit doet het ook, maar de meerwaarde zit ook in de data die de machine genereert. Deze waarde ga je pas zien, als de GearRover aan het werk gaat. Denk bijv. aan het verhogen van je productkwaliteit, verbeteren van het proces en betere verkopen door nauwkeurige oogstprognoses”, geeft Simone aan.

 

“Nu ga je toch vooral uit van je gevoel en ervaring, er zijn echter heel veel variabelen van invloed op de teelt”

aldus Jim Zwinkels (tomatenteler).

 

Jordy Vroedsteijn is binnen Noorhuys Tomatoes Tinte verantwoordelijk voor arbeid en ziet zijn problemen kleiner worden. “Het is lastig om arbeid te krijgen voor het dagelijkse werk.”

Minder afhankelijk van leveranciers

The Greenery Growers telers worden vervolgens rondgeleid door de bedrijfshal. Met 3-D printers maken ze bij Gearbox zelf onderdelen. “Dan kunnen we ideeën snel in de praktijk testen”, geeft Harm aan. Verder wordt er geëxperimenteerd met robots en nieuwe Gearbox producten.

Beschermen kennis

De discussie gaat vervolgens over het beschermen van data. “Onze projecten zijn bijna altijd onder geheimhouding en we beschermen de kennis van de klant”, vertelt Simone. “De ervaring is echter ook dat het delen van kennis/data met toestemming van telers de technische ontwikkelingen in een sector doen versnellen.”

Slim werkstation

Hoewel iedereen zijn uiterste best doet, worden er fouten gemaakt bij het wassen van fusten of het verpakken van producten. Nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt en ervaren krachten hebben ook weleens hun dag niet. “De GearStation zorgt ervoor dat er geen verkeerd product bij de klant eindigt”, legt Harm uit. Dit station beoordeelt producten boven een lopende band en stoot deze uit als het niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Hij doet dit door middel van artificiële intelligentie en de nieuwste cameratechnieken. De GearStation is beschikbaar voor product in punnet (zoals druif, tomaat, komkommer enz.), maar ook voor losse producten als puntpaprika, snacktomaat of leeg fust. Hiermee vervangt de GearStation de kwaliteitsmedewerkers bij de leesband of aan de lopende band.

De jonge ondernemers concluderen dat er op deze verborgen locatie iets moois is gegroeid. Hier wordt gewerkt aan slimme praktijkgerichte oplossingen voor de tuinbouwsector. De jonge ondernemers gaan Gearbox volgen. “En jullie zijn altijd welkom om nog een keer te sparren”, onderstreept Harm.